MAKALELER / ARTICLES

Toprak-Kadın İlişkisi ve Türkiye’de Seramik Sanatında Kadının Yeri
https://www.idildergisi.com/makale/pdf/1583218700.pdf

Gündem ve Sanat İlişkisi Bağlamında Türkiye’de Seramik Sanatının Güncel Konularla İlişkisi
https://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1583430775.pdf

Çağdaş Seramik Eserlerde Gemi Formu
https://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1539256404.pdf

TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYETİN ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATI İLE İLİŞKİSİ
https://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1499870251.pdf

KARO ÜRETİMİNDE KULLANILAN İNKJET TEKNOLOJİSİNİN SERAMİK SANATINDA ALTERNATİF BİR TEKNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
https://www.idildergisi.com/makale/pdf/1500111251.pdf

MALZEMENİN BELLEĞİ-BELLEĞİN MALZEMESİ: SERAMİK
https://sobider.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=31348

BELEDİYELERDE SERAMİK ATÖLYECİLİĞİNE BİR ÖRNEK:KEPEZ BALIK PARK SERAMİK ATÖLYESİ
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/851299

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU VE RESİM YÜZEYİ OLARAK SERAMİK MALZEME
https://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1564224065.pdf

MALZEMENİN BELLEĞİ-BELLEĞİN MALZEMESİ: SERAMİK
https://sobider.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=31348

Menü