“https://www.tubabatu.com” geçen yerleri website adrsinizle değiştirin.

Madde 1- Taraflar

1.1. SANATÇI

Adı : Tuba Batu

Adresi: Fevzipaşa M. Medrese S. Şerife Hanım Konağı, D:54/4, 17010 Çanakkale

Telefon: +905322273046

Email : [email protected]

1.2. KOLLEKSİYONER

Adı – soyadı/TC.No
Adresi:
Telefon:
E-mail:

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, KOLLEKSİYONER’inn SANATÇI’ya ait https://www.tubabatu.cominternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 5846 sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU  hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Kolleksiyoner, Sanatçı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu eserin temel nitelikleri, satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu eser ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılmaması, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde sanatçı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında eser sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

https://www.tubabatu.com sitesinden alınan eser karşılığı, kolleksiyoner isterse gider pusulası düzenleyebilir, pusulanın imzalanması Sanatçı tarafından sağlanabilir.

Madde 3- Sözleşme Konusu eser/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan eser/dijital eser bilgileri, teknik özellikleri, bedeli, gönderim ücretleri aşağıda belirtildiği gibidir. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı kolleksiyoner kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kolleksiyoner kabul eder.

SANATÇI gerekli gördüğü durumlarda, KOLLAKSİYONER’in vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SANATÇI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda KOLLEKSİYONER’in vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden KOLLEKSİYONER’e ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. KOLLEKSİYONER’in bu süre zarfında SANATÇI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde KOLLEKSİYONER’den herhangi bir cevap alınamazsa SANATÇI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alınan ESER / ESERLER

Adı , kodu : … adet
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Kargo Ücreti : … -TL

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, kolleksiyoner tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Sanatçının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler ……………’den alışveriş yapamaz. SANATÇI, KOLLEKSİYONER’in sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak KOLLEKSİYONER’in yaşını yanlış yazmasından dolayı SANATÇI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından https://www.tubabatu.comsorumlu değildir. Buna istinaden sanatçı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak KOLLEKSİYONER, SANATÇI’dan hak iddiasında bulunamaz.

5.3. https://www.tubabatu.comden kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- Kolleksiyoner’in Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Kolleksiyoner, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Kolleksiyoner, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Kolleksiyoner, https://www.tubabatu.cominternet sitesinden sanatçının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu eser ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılmaması, konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Kolleksiyoner, eser sipariş ve ödeme koşullarının, sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Kolleksiyoner, ne surette olursa olsun eserin/dijital eserin iade edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş:

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin tutarı Kolleksiyoner tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden
önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Kolleksiyoner sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması durumunda Kolleksiyoner hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay verilir,  Kolleksiyoner’in arzusu ve seçimi doğrultusunda ; yeni başka bir eser gönderilebilir, ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu eserin teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde Kolleksiyoner bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda Kolleksiyonerin sanatçıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme:

https://www.tubabatu.com’de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Ürünün tesliminden sonra Kolleksiyoner ’e ait kredi kartının Kolleksiyoner’in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun eser bedelini Sanatçı’ya ödememesi halinde, Kolleksiyoner ’in kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Sanatçı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Kolleksiyoner’e aittir.

Kolleksiyoner kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Kolleksiyoner, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Kolleksiyoner arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

Sevkiyat:

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, eser/eserler sanatçı’ nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.

Teslimat:

Eser/eserler Sanatçı’nın anlaşmalı olduğu kargo ile Kolleksiyoner’in adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Kolleksiyoner’e önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.

Eserler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Eser, Kolleksiyoner’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Kolleksiyoner’in yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden sanatçı sorumlu değildir.

Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Kolleksiyoner tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Kolleksiyoner’de kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda sanatçı’ya bildirilmelidir.

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Ürün İade:

Kolleksiyoner’in istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan eserler için cayma hakkı söz konusu değildir.

Sanatçı’dan kaynaklanan bir kusur, kırılma, deformasyon olmadığı sürece, alınan eser/dijital eser iadesi söz konusu değildir.

Madde 11- Gizlilik

Kolleksiyoner tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Sanatçı’ya bildirdiği bilgiler SANATÇI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde Sanatçı’nın yerleşim yerindeki Mahkemeler yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda KOLLEKSİYONER işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/…

Menü