Hakkında / About

Tuba (Korkmaz) Batu is a Çanakkale native who was born in Diyarbakır in 1980.

Her art education started at the age of fourteen at the Painting Department of Eskişehir Anatolian Fine Arts High School, and his ceramic journey began with her undergraduate education at Anadolu University Faculty of Fine Arts in 1998, when she won the Ceramics Department.

She received her master’s degree from the same university in 2006 with her thesis titled “Research of Female Figures in Contemporary Ceramic Art”. Her interest in figure in plastic arts was further reinforced with this work. In the meantime, she designed and applied large-scale architectural panels for many spaces in her personal workshop she established in Çanakkale.

She started working as a designer in the ceramics industry in 2010. Meanwhile, she continued her Proficiency in Art education at Marmara University. In 2016, she received his Ph.D. with the text of the work titled Identity-Memory: ‘I Wanted to Be Known!’, and her thesis was published as a book under the title of ‘I Wanted to Be Known!’. In the same year, she decided to leave the ceramic industry, where she worked for years as a designer and manager.

She has been continuing her career as an academician since 2018. She is an associate professor and head of the Department of Handicrafts at Çanakkale Onsekiz Mart University.

The artist, who has eight solo exhibitions to date, has participated in many exhibitions and events in Turkey and abroad.

Her works and ceramic panels are in many private and public collections.

Tuba  (Korkmaz) Batu, 1980 yılında  Diyarbakır’da doğmuş  bir  Çanakkaleli.

Sanat eğitimi on dört yaşındayken Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde, seramik yolculuğu ise lisans eğitimi ile birlikte Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 1998 yılında Seramik Bölümü’nü kazanmasıyla başladı.

Yüksek Lisans derecesini yine aynı üniversiteden 2006 yılında yazdığı ‘Günümüz Seramik Sanatında Kadın Figürlerinin Araştırılması’ başlıklı teziyle aldı. Plastik sanatlarda figüre karşı ilgisi bu çalışmasıyla daha da perçinlendi. Bu arada Çanakkale’de kurduğu kişisel atölyesinde birçok mekân için büyük boyutlu mimari panolar tasarladı, uyguladı.

2010 yılında seramik endüstrisinde tasarımcı olarak çalışmaya başladı. Bu esnada Marmara Üniversitesi’nde Sanatta Yeterlik eğitimine devam etti. 2016 yılında Kimlik-Bellek: ‘İstedim ki Bilineyim!’ başlıklı eser metniyle Doktora derecesini aldı, tezi ‘İstedim ki Bilineyim!’ ismiyle kitap olarak yayınlandı. Aynı yıl tasarımcı ve yönetici olarak yıllarca çalıştığı seramik endüstrisini bırakma kararı aldı.

2018 yılından beri kariyerine akademisyen olarak devam etmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi El Sanatları Bölümü’nde doçent ve bölüm başkanıdır.

Bugüne kadar sekiz kişisel sergisi olan sanatçı yurt içinde ve yurt dışında pek çok sergi ve etkinliğe katıldı.

Eserleri ve seramik panoları birçok özel ve kamu koleksiyonlarında yer almaktadır.

Sanat Anlayışım

Yaşam gibi çalışmalarımı da eklentiler yoluyla, inşa ederek oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü eklemlenerek oluşmuş yapılar kimliğimiz gibi son görüntüde bir bütüne işaret etse de hep küçük parçaların ilavesiyle sonuçlanmıştır. Bellek ve hatırlama çalışmalarımın ana konusunu oluşturmaktadır. Seramik malzemeyi tercih etmem ise tesadüften çok malzemenin kabiliyeti ile ilişkilidir.

Artist Statement

Like life, I try to build my work through plugins, by building. Because although the structures formed by articulation point to a whole in the final image like our identity, it always resulted in the addition of small parts. Memory and recall constitute the main subject of my studies. My preference for ceramic material is related to the capability of the material rather than coincidence.

Menü