MADDE 1- SANATÇI

Ünvanı: Tuba Batu. Bundan sonra SANATÇI olarak geçecektir.

Adresi:  Fevzipaşa M. Medrese S. Şerife Hanım Konağı, D:54/4, 17010 Çanakkale

Telefon: +905322273046

E-mail: [email protected]

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, KOLLEKSİYONER’in SANATÇI’ya ait “https://www.tubabatu.com” internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 5846 sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ESER

Eserlerin boyutları, teknik bilgileri, yapım yılı web sitesinde belirtildiği gibidir. Renk konusunda stüdyo ışığına ve izleyicinin baktığı ekran kalibrasyonuna bağlı olarak ton değerlerinde sapmalar olabilir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- KOLLEKSİYONER, SANATÇI’nın internet sitesinde sözleşme konusu eser/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu eser, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir eser için KOLLEKSİYONER’ in yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde KOLLEKSİYONER veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu DİJİTAL ESER/LER, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ESER için SANATÇI internet sitesinde KOLLEKSİYONER adına açılmış olan üyelik altında kullanılabilir veya KOLLEKSİYONER ‘in kayıtlı e-posta adresinde belirtilen link aracılığı kullanılabilir olarak teslim edilir. Bu ürün tipi için fiziksel gönderim sağlanmaz.

4.4- SANATÇI, sözleşme konusu ESER’in siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa kullanım kılavuzu/ları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu eserin veya KOLLEKSİYONER tarafından SANATÇI internet sitesi üzerinden elektronik olarak veya KOLLEKSİYONER ‘in kayıtlı e-posta adresine gönderilen onay e-postasına istinaden elektronik olarak SANATÇI tarafından onay alınması ve bedelinin KOLLEKSİYONER ‘İn tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ESER bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SANATÇI ESER’ in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- ESER’ in tesliminden sonra KOLLEKSİYONER ‘e ait kredi kartının SANATÇI’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun eser bedelini SANATÇI’ya ödememesi halinde, KOLLEKSİYONER ‘in kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla maddi ürünün 3 gün içinde SANATÇI‘ya iade etmesi zorunludur. ESER, DİJİTAL ESER ise SANATÇI lisans anahtarının aktivasyonunu derhal iptal etme hakkına sahiptir. Bu takdirde maddi eserler için nakliye giderleri KOLLEKSİYONER ‘e aittir.

4.7- SANATÇI mücbir sebepler veya maddi ESERLER için nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ESERİ süresi içinde teslim edemez ise, durumu KOLLEKSİYONER ‘e bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde KOLLEKSİYONER siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ESER’in varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. KOLLEKSİYONER ‘in siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- 18 yaşından küçük kişiler SANATÇI’dan alışveriş yapamaz.

4.9- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SANATÇI sorumlu değildir.

4.10- SANATÇI, internet sitesinden satışını yaptığı tüm ESERLER’in içeriğini, kapsamını ve özelliklerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.

4.11- Siparişin gerçekleşmesi durumunda KOLLEKSİYONER işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek sanat eserleri olduğundan cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, SANATÇI’nın yerleşim yerindeki Mahkemeler yetkilidir.

Menü